Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Pihapalvelu Pihlainen Oy (Y-tunnus: 2125781-7)

Rusthollinkatu 9 B 7

08200 LOHJA

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Teemu Pihlainen

Puhelin +358 400 340 774

Sähköposti teemu@pihapalvelu.fi

REKISTERIN NIMI

Pihapalvelu Pihlainen Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Pihapalvelu.fi asiakkaaksi, ostanut Pihapalvelu.fi tavaraa

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Pihapalvelu.fi:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Pihapalvelu.fi toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Pihapalvelu.fi:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja käsitellään ainoastaan Pihapalvelu.fi:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Pihapalvelu Pihlainen Oy:n käytössä, paitsi Pihapalvelu.fi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Pihapalvelu.fi ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Pihapalvelu.fi tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Pihapalvelu.fi:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Pihapalvelu.fi:n salasanasuojatulla palvelimella.