Pihapalvelu Pihlainen Oy:n ylläpitämä www-sivusto, jossa tuotteiden myyjänä on Pihapalvelu Pihlainen Oy, Lohja (Y-tunnus: 2125781-7).

  1. Yleiset sopimusehdot

Seuraavia ehtoja sovelletaan Pihapalvelu Pihlainen Oy:n ja sen asiakkaiden välillä tapahtuvassa kaupassa. Pihapalvelu Pihlainen Oy myy tuotteita ja palveluita yksityishenkilöille (joista jäljempänä käytetään nimitystä kuluttaja). Tuotteita ja palveluita myydään myös yrityksille ja organisaatioille (jäljempänä yritysasiakas).

Pihapalvelu Pihlainen Oy toimii useilla talousalueilla.

Rekisteriselosteen löydät www-sivuiltamme.

Pihapalvelu Pihlainen Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Sopimusehdot ovat voimassa sellaisena kuin ne olivat tilausta tehtäessä. Uusiin tilauksiin sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät Pihapalvelu Pihlainen Oy:n www-sivuilla.

Pihapalvelu Pihlainen Oy:n ylläpitämä asiakasrekisteri on luottamuksellinen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin muille kuin tässä sopimuksessa mainituille osapuolille.

Kuluttajakauppasuhteessa noudatetaan Suomessa voimassa olevia kuluttajakauppaan liittyviä säännöksiä. Nämä Pihapalvelu Pihlainen Oy:n sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä kuluttajansuojalaissa on säädetty. Yritysasiakkaita koskevia sopimusehtoja on lisäksi kohdassa ”7. Yritysasiakkaita koskevat erilliset sopimusehdot”.

  1. Hinnat ja tuotteet

Myytävät tuotteet esitellään verkkokauppamme www-sivuilla.

Hinnat sisältävät tuotteen hinnan kuljetuksineen mikäli kyseessä on nuppikuorma kuljetus ja suursäkkien kuljetuksilla on oma määrätty hinnasto joka löytyy www-sivustolla ja kulloinkin voimassaolevan arvonlisäveron.

Jos tuotteita on enemmän kun yksi ja haluat useampaan eri paikkaan purkua, valitse verkkokaupasta ”Siirtomaksu kohteessa” tuotetta myös tarvittava määrä, jos haluat vain normaalin tilauksen yhteen sovittuun paikkaan, niin ei tarvitse huomioida tätä. Muutos tullut voimaan 29.4.2020

Jos hinnastossa tai tilausvahvistuksessa on selviä hintavirheitä, niin tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

  1. Tilaaminen, maksaminen ja toimitus

Tilauksen tekeminen aloitetaan järjestelmässä valitsemalla tuote/tuotteet ja tarvittava määrä. Tämän jälkeen annetaan haluttu toimitusosoite, eli paikka jonne tuotteet toimitetaan. Seuraavaksi tilausjärjestelmä näyttää valittujen tuotteiden hinnan toimitettuna antamaasi osoitteeseen palvelualueellamme.

Mikäli tuotetta ei ole saatavilla, niin järjestelmä ei hyväksy tilausta. Pihapalvelu-Pihlainen Oy ei ota vastuuta tuotteen huonosta saatavuudesta, viranomais- tai muista rajoituksista taikka ylivoimaisesta esteestä.

Asiakas voi toivoa toimituspäivän itse, Pihapalvelu Pihlainen Oy päättää loppupäässä varsinaisen toimituspäivän. Ensimmäinen mahdollinen päivä on ensimmäinen arkipäivä tilauspäivästä lukien, toimitusaika on 1-10 päivää. Toimitukset tapahtuvat arkisin ja pääsääntöisesti kello 7.30-16.00 välisenä aikana.

Tilauskaavakkeeseen on muiden pyydettyjen tietojen lisäksi ilmoitettava puhelinnumero, josta kuljettajat tarvittaessa tavoittaa sinut tai valtuuttamasi edustajan (esim. perheenjäsen) toimituksen yhteydessä, jotta tuotteet puretaan oikeaan paikkaan. Yritysasiakkailta edellytetään myös y-tunnuksen ilmoittamista. Tilaaminen edellyttää myös käytössä olevaa sähköpostiosoitetta.

Tilauksen tekemisen yhteydessä asiakas vahvistaa tekemänsä tilauksen suorittamalla verkkomaksun. Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua Pihapalvelu Pihlainen Oy:n.

Kuittina ostotapahtumasta on asiakkaan tiliotteella näkyvä tapahtumakirjaus maksusta. Maksun saajana on Pihapalvelu Pihlainen Oy

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Omistusoikeus toimitettuihin tuotteisiin siirtyy asiakkaalle tuotteiden toimitushetkellä.

Tuotteet toimitetaan toimitusosoitteeseen, joka ei sijaitse lautta- tai merikuljetuksen päässä ja johon pääsee kuorma-autolla. Tilaaja vastaa toimituspaikan teiden käytettävyydestä, kunnosta ja kantavuudesta. Pihapalvelu Pihlainen ei vastaa kuljetuksen mahdollisista tiestölle tai pihalle aiheutuvista vahingoista, kuten esimerkiksi tiestön painumisesta tai nurmikon vaurioitumisesta.

Pihapalvelu Pihlainen Oy pidättää oikeuden toimitusaika-arvioiden muutoksiin. Pihapalvelu Pihlainen Oy pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä. Pienin toimitettava erä on nähtävissä tilausjärjestelmässä.

Mikäli tuotetta ei ole saatavilla, niin järjestelmä ei hyväksy tilausta. Pihapalvelu Pihlainen Oy:n ei ota vastuuta tuotteen huonosta saatavuudesta, viranomais- tai muista rajoituksista taikka ylivoimaisesta esteestä.

Tuotteissa saattaa esiintyä värisävyeroja valmistusalueittain ja värisävyt saattavat vaihdella toimitusalueittain.

Kuluttajalla ei ole Kuluttajansuojalain (KSL 6:15) mukaista peruuttamisoikeutta, koska sopimus koskee tavaraa, jota luonteensa vuoksi ei voida palauttaa edelleen myytäväksi (KSL 6:16).

Pihapalvelu Pihlainen Oy:llä on oikeus käyttää alihankkijoita. Toimitukset tehdään tarvittaessa yhteistyöyritysten kuorma-autoilla.

Maksut verkkokaupassa: Pankkisiirto, Maksut noutopihalla: Pankkikortti, Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

  1. Toimituksen tarkastaminen ja reklamaatio

Ostaja on velvollinen järjestämään valtuuttamansa vastaanottajan kuorman purkupaikalle. Auton saapumisen jälkeen toimituserä on oltava heti purettavissa. Toimituksen vastaanottamisen jälkeen asiakkaan (tai tämän edustajan) on välittömästi tarkastettava toimitetut tuotteet ja ilmoitettava välittömästi mahdollisista virheistä tilauksen yhteydessä ilmoitettuun kuljetusliikkeen numeroon 0400 340 774. Pihapalvelu Pihlainen Oy pidättää oikeuden todentaa tuotteissa ilmoitetut virheet.

Tuotetta, jossa on selvästi havaittava virhe, ei tule käyttää. Pihapalvelu Pihlainen Oy ei ole vastuussa ostajan toimista aiheutuneista vahingoista.

Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoavat veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen, joten Pihapalvelu Pihlainen Oy ei korvaa asiakkaan asiamieskuluja.

  1. Ylivoimainen este

Pihapalvelu Pihlainen Oy pidättää itselleen oikeuden ilman korvausvelvollisuutta joko siirtää toimituksen suorittamisen tai joko kokonaan tai osittain peruuttaa toimituksen ylivoimaisen esteen kuten sodan, kapinan, mellakan, lakon, työsulun, myöhästyneiden tai toimittamatta jääneiden koneiden tai raaka-aineiden, koneissa tai laitoksissa tapahtuneiden vaurioiden, luonnonesteiden ja –mullistusten, tulipalon, liikennehäiriöiden, tietoliikennehäiriöiden, energianjakelun keskeytyksen tai häiriön, tarttuvan taudin tai toisten samankaltaisten tai niihin verrattavien toimitusesteiden tai -vaikeuksien sattuessa. Myös Pihapalvelu Pihlainen Oy:n alihankkijaa kohdannut edellä mainitun kaltainen este katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi, joka oikeuttaa ilman korvausvelvollisuutta joko siirtämään toimituksen suorittamisen tai joko kokonaan tai osittain peruuttamaan toimituksen.

  1. Kuluttajan vahinkojen korvaaminen

Pihapalvelu Pihlainen Oy:n vahingonkorvausvelvollisuus kuluttajalle. Kuluttajalla on oikeus korvaukseen Kuluttajansuojalaissa määritellyn viivästyksen tai virheen aiheuttamasta vahingosta jäljempänä mainituin perustein ja rajoituksin.

Kuluttajalle viivästyksestä aiheutunutta vahinkoa ei korvata, jos Pihapalvelu Pihlainen Oy tai sen alihankkija osoittaa, että viivästys johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Kuluttajalla on oikeus vahingonkorvaukseen kuitenkin vain, jos kuluttaja osoittaa, että hänelle on aiheutunut vahinkoa.

Kuluttajalla on oikeus korvaukseen välillisestä vahingosta vain, jos virhe, viivästys tai vahinko johtuu Pihapalvelu Pihlainen Oy:n tai sen alihankkijan huolimattomuudesta.

Kuluttajan on vahingon estämiseksi, sen sattuessa tai sen uhatessa ryhdyttävä kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, joita häneltä voidaan kohtuudella edellyttää. Jos kuluttaja laiminlyö velvollisuutensa ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi tai estämiseksi, hän saa itse kärsiä vastaavan osan vahingosta, joka on aiheutunut kuluttajan, hänen edustajansa tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista.

Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon kuluttajan mahdollinen myötävaikutus, Pihapalvelu-Pihlainen Oy:n mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

Pihapalvelu Pihlainen Oy ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta arvaamattomasta syystä, jota Pihapalvelu Pihlainen Oy tai sen alihankkija ei olisi voinut kohtuudella estää.

Pihapalvelu Pihlainen Oy on velvollinen maksamaan vahingonkorvausta vain Pihapalvelu Pihlainen Oy:n tuottamuksesta aiheutuneista ja kuluttajan osoittamista välittömistä vahingoista.

Tässä kohdassa 6. on sovittu tyhjentävästi Pihapalvelu Pihlainen Oy:n vahingonkorvausvelvollisuudesta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

  1. Yritysasiakkaita koskevat erilliset sopimusehdot

Pihapalvelu Pihlainen Oy:n ja sen yritysasiakkaiden välisissä kauppasopimuksissa sovelletaan Suomen kauppalakia siltä osin kuin muuta ei ole näissä sopimusehdoissa mainittu.

Tuotteet ja palvelut myydään sellaisena kuin ne ovat. Tilausta ei voi peruuttaa eikä tuotteita voi palauttaa.

Pihapalvelu Pihlainen Oy ei myy tuotteitaan jälleenmyyjille. Erilliset sopimukset voidaan sopia ainoastaan kirjallisesti Pihapalvelu Pihlainen Oy:n kanssa.

Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus. Osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle tämän sopimuksen rikkomisesta aiheutuvan vahingon. Pihapalvelu Pihlainen Oy ei kuitenkaan vastaa tuotteissa tai palveluissa esiintyvien virheiden, häiriöiden tai viivästysten aiheuttamasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta kuten esimerkiksi liikevaihdon tai liikevoiton menetystä, mahdollista kateostoa taikka toimituksen viivästymisestä aiheutuvia seurannaiskustannuksia tai -vahinkoja. Pihapalvelu Pihlainen Oy ei vastaa myöskään verkkomaksupalvelun väärinkäytön tai sen selvittelystä aiheutuvista kuluista tai vahingosta. Vastuu välittömistä vahingoista on enintään tuotteen arvonlisäveroton myyntihinta mahdollisella käyttöhyödyllä vähennettynä tai 500 euroa sen mukaan kumpi näistä on alempi, ellei kyse ole tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Sikäli kuin näiden sopimusehtojen muut kohdat ovat ristiriidassa tämän kohdan 7. kanssa, niin tätä kohtaa 7. sovelletaan yritysasiakkaisiin (ensisijaisesti).